Hva gjør en familieterapeut?

Det finnes mange ulike terapiretninger der ute og det er ikke sikkert alle vet hva som er spesielt for en familieterapeut. Jeg skal forsøke å tydeliggjøre hva som kjennetegner en familieterapeut, herunder systemisk familieterapeut.

Først og fremst er familieterapi og systemisk praksis en profesjonsmaster, du kan lese mer om utdanningen her: https://www.vid.no/studier/familieterapi-og-systemisk-praksis-master/.

En familieterapeut har en klinisk videreutdanning på høyskolenivå og noen har også profesjonsmaster. Jeg har den kliniske videreutdanningen og er snart ferdig med mastergraden.

Til forskjell fra for eksempel psykologien, hvor man i hovedsak har fokus på enkeltindividet, er man i familieterapien opptatt av systemet et individ inngår i. Man forsøker å forstå individet ved å se på helheten av relasjoner vedkommende er en del av. Helt fra samfunnsnivå til familie- og vennerelasjoner. En familieterapeut er mindre opptatt av å forstå utfordringer eller problemer som noe tilhørende individet, og er mer opptatt av å forstå det problemfylte som noe man opplever i relasjon til andre. For å komme med et eksempel, dersom det oppstår en konflikt mellom partnere vil en systemisk familieterapeut mene at denne konflikten finnes i rommet mellom partene. Når et par er opptatt av hvem som har skyld, eller også kanskje hvem som ER problemet, vil familieterapeuten holde fokuset på at ingen ER problemet og at utfordringer oppstår i samhandling hvor alle som inngår i kommunikasjonen bidrar til det som skjer videre. Man kan også si det slik at ingen ER aggressiv, men i en relasjon kan man bli aggressiv sammen med noen andre.

Det er viktig å understreke at man med dette ikke mener at ingen trenger å ta ansvar for sine handlinger. Det er menneskelig å feile og alle kan gjøre noe som skader en annen, uten at det nødvendigvis er hensikten. Som familieterapeut kan man komme til å møte en familie hvor et av familiemedlemmene har skadet et annet, ved for eksempel å utøve vold. Da vil ikke familieterapeuten mene at det er noen andre i familien som har ansvar for denne handlingen. 

Det finnes flere faglige retninger også innenfor den systemiske familieterapien, derfor vil man kunne møte familieterapeuter som jobber litt forskjellig. Likevel vil det være felles for alle at man jobber med kommunikasjonen mellom personer og hjelper til med å bedre relasjoner mellom par, familiemedlemmer og andre nære relasjoner. Det man ikke gjør, til forskjell fra for eksempel psykologer, er å utrede enkeltindivider og sette diagnoser.

Man kan også si det sånn at alle levende vesner inngår i systemer og at alt vi kommuniserer, både verbalt og ikke-verbalt, påvirker det som er rundt oss. Vi er konstant i endring og det samme er alt rundt oss. Så, det vi gjør er å flytte fokus fra det som skjer inne i individet og se nærmere på det som skjer mellom individet og det som er rundt. Dersom man opplever å føle seg fastlåst og ønsker endring, enten alene, i et parforhold eller i en familie, kan det være lurt å snakke med en familieterapeut som kan være med å undersøke hva som skal til for å få til endring. Til en familieterapeut kan man komme alene eller sammen med noen andre, for eksempel en partner eller et eller flere familiemedlemmer.

Som med alt annet er det alltid mange måter å forstå og forklare noe på, derfor vil jeg til slutt legge til at dette er min forståelse og forklaring av hva en familieterapeut gjør. Det er også en svært forenklet forklaring og man kunne si mye mer om dette. Videre på denne bloggen vil det forhåpentligvis bli enda litt tydeligere, hva en familieterapeut er opptatt av!

#Par #samliv #familie #forhold #terapi #relasjoner

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Familieterapeut Tonje Anine Løff

Familieterapeut Tonje Anine Løff

30, Oslo

Familieterapeut, Oslo og Akershus. Sertifisert kursholder av Gottman Institute, 7 prinsipper for gode samliv. På denne bloggen vil du finne kontaktinformasjon for timebestilling og faglige innlegg om familie, par, samliv og relasjoner. Dersom du har et tema du ønsker at jeg skal skrive mer om, kommenter gjerne et forslag! Ta kontakt for å lage en avtale på e-post: tonje@familieterapeut.net Min nettside finner du her: www.familieterapeut.net

Kategorier

Arkiv

hits